Voor de Jeugd Dag
Verruim je blik

2 november 2020

 

Welkom

Een brede blik op het jeugdveld. Dat krijg je als je deelneemt aan de Voor de Jeugd Dag. We richten onze blik op een sterke basis van ouders en omgeving. Dit doen we om kinderen en jongeren zo veilig, thuis en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Ook kunnen we met een sterke basis voorkomen dat kinderen en jongeren onnodig in de jeugdhulp belanden. Als het echt nodig is dan moeten we natuurlijk wel goede toegankelijke zorg kunnen bieden. Wat vraagt dit van jou op je werk en daarbuiten? Daarover gaat het op de Voor de Jeugd Dag.

Verruim je blik met kennis en ideeën, bijvoorbeeld door te gluren bij je buren of  te luisteren naar een inspirerende spreker.

We hebben nieuws: voor het eerst in de geschiedenis van de Voor de Jeugd Dag gaan we digitaal! Het is mooi dat het event door kan gaan. Dat betekent dat er waarschijnlijk ook meer bezoekers kunnen deelnemen. Via deze website kun je je in september inschrijven. Het belooft, net als voorgaande jaren, een inspirerende, bruisende en leerzame dag te worden. We ontmoeten jullie graag op 2 november 2020!

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS, het NJi en de VNG en wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd in de Westergas in Amsterdam.

Thema's

Om ons brede blikveld overzichtelijk te houden, komen  de volgende thema’s aan bod. Deze thema’s vormen samen de basis voor het programma en ter ondersteuning van je brede blik.

Versterken

Een sterke pedagogische basis vormt het fundament voor een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin kinderen opgroeien. Dat begint bij nagaan wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontwikkeling. En gaat gepaard met vallen en opstaan. Geef voorlichting over het gewone opgroeien en opvoeden aan opvoeders en beroepsopvoeders, zoals leerkrachten ,pedagogisch medewerkers en jongerenwerkers. Op deze manier worden gewone strubbelingen bij het opgroeien niet te snel benaderd als een probleem. Hoe kunnen we als samenleving deze basis versterken?

Voorkomen

Met een goed preventief jeugdbeleid pak je niet alleen dreigende problemen aan, maar investeer je ook in beschermende factoren. Zoals het betrekken van sociale netwerken, bijvoorbeeld. Maar preventie werkt alleen als de inzet doelgericht en gedegen gebeurt. Afzonderlijke preventieve interventies hebben over het algemeen een klein effect. Een goed uitgedachte, samenhangende en gecoördineerde aanpak vergroot de slagingskansen van deze preventieve manier van werken. En zorgt voor een duurzaam resultaat. Hoe leggen we samen meer de nadruk op het voorkomen van problemen?

Ondersteunen

Een goede toegang tot jeugdhulp zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en opvoeders weten waar ze met hun vragen en problemen terecht kunnen.  Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning via het wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisarts en de praktijkondersteuners huisarts. Toegankelijke zorg is nodig om effectieve jeugdhulp te kunnen bieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren om hun zelfstandigheid te bevorderen. Hoe ziet deze ondersteuning eruit in de toekomst?

Beschermen

Niet ieder kind groeit op in een ideale thuissituatie. Juist dan is het goed samen met alle betrokkenen te kijken of je kinderen en hun opvoeders zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunt helpen. Bijvoorbeeld door hulp bij te schakelen in het gezin of op school. Soms loopt de ontwikkeling van kinderen en jongeren toch gevaar. Het is dan belangrijk om deze kinderen de bescherming te bieden die ze nodig hebben door ze zo thuis als mogelijk op te laten groeien. Op die manier krijgen ze een eerlijke kans om zich te ontwikkelen. Hoe  bieden we kinderen deze vormen van bescherming?

Inschrijven

Inschrijven als deelnemer aan de Voor de Jeugd Dag is nog niet mogelijk. De inschrijving start medio september.

Deelname aan de Voor de Jeugd Dag is kosteloos.

Informatie

Locatie en datum

De Voor de Jeugd Dag vindt plaats op maandag 2 november 2020. Het ziet ernaar uit dat we ons deze dag online tot jullie richten. Momenteel zijn wij bezig met de ontwikkeling van de Voor de Jeugd Dag, aangepast aan de huidige situatie. Bij de definitieve uitnodiging wordt ook de definitieve opzet van deze dag bekend gemaakt

Voor wie?

De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs-, branche-, beroeps- en cliëntorganisaties. Deze dag is niet voor commerciële partijen. 

Contact

Heb je vragen over de Voor de Jeugd Dag?
Mail naar info@voordejeugddag.nl