Voor de Jeugd Dag
Verruim je blik

2 november 2020 | Westergas Amsterdam 

 

Welkom

Een brede blik op het jeugdveld. Dat krijg je als je naar de Voor de Jeugd Dag gaat. We richten onze blik op een sterke basis van ouders en omgeving. Dit doen we om kinderen en jongeren zo veilig, thuis en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Ook kunnen we met een sterke basis voorkomen dat kinderen en jongeren onnodig in de jeugdhulp belanden. Als het echt nodig is dan moeten we natuurlijk wel goede toegankelijke zorg kunnen bieden. Wat vraagt dit van jou op je werk en daarbuiten? Daarover gaat het op de Voor de Jeugd Dag. Verruim je blik met kennis en ideeën uit binnen- en buitenland, bijvoorbeeld door te gluren bij je buren of  te luisteren naar persoonlijke verhalen.

Jij kunt meehelpen om de Voor de Jeugd Dag wederom tot een succes te maken door een bijdrage in te dienen voor een programmaonderdeel of een activiteit/stand op het Jeugdplein. 

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS, het NJi en de VNG en wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd in de Westergas in Amsterdam.

Bijdrage indienen

We verwelkomen spannende programmavoorstellen die de ruim 1.500 deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties brengen.

Jij kunt meehelpen om de Voor de Jeugd Dag wederom tot een succes te maken. Ook dit jaar biedt het Westergasterrein in Amsterdam weer een keur aan gebouwen en zalen waar verschillende onderwerpen in vele werkvormen aan bod kunnen komen. Wil je een best practice of lessons learned delen? Heb je een spannende innovatie die je wilt testen op een betrokken publiek? Met dit jaar diverse nieuwe werkvormen waar je je voorkeur voor kunt uitspreken, zoals Met de billen bloot.

De reactietermijn voor het indienen van een bijdrage is verlopen.

De criteria voor het indienen van een bijdrage zijn:

 • Sluit aan op actuele vragen die bij de doelgroep zélf leven: jeugdprofessionals, beleidsambtenaren en bestuurders en vooral: kinderen en jongeren, en hun opvoeders.
 • Versterk met je bijdrage het thema van 2020: Verruim je blik! Belicht de rol die betrokkenen spelen in samenwerking met andere partijen.
 • Maak je sessie spannend en interactief, en betrek kinderen/jongeren en/of opvoeders erbij.
 • Organiseer je sessie samen met minimaal één andere partij, zoals een gemeente, een school of een andere organisatie met wie je in de praktijk veel (of juist nog te weinig!) samenwerkt.
 • Ook regionale en bovenregionale initiatieven worden van harte uitgenodigd om een bijdrage in te dienen.
 • Benut de mogelijkheden van de werkvorm die je voorkeur heeft optimaal, wees creatief en kies voor de hoogste kwaliteit.
 • Durf ook je lessons learned te delen.
 • Bijdragen met commerciële doelen worden niet gehonoreerd.
 • Net als voorgaande jaren, is voor de bijdragen is geen financiële vergoeding beschikbaar.
 • De ingezonden bijdragen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.
 • Uiterlijk begin juni hoor je of jouw bijdrage geprogrammeerd wordt.

Indienen bijdrage Jeugdplein

Dit jaar doen we het net even anders: je kunt ook een voorstel indienen voor een stand en/of activiteit voor op het Jeugdplein. Ook hier gelden selectiecriteria:

 • Sluit aan op actuele vragen die bij de doelgroep zélf leven: jeugdprofessionals, beleidsambtenaren en bestuurders en vooral: kinderen en jongeren, en hun opvoeders.
 • Versterk met je bijdrage het thema van 2020: Verruim je blik. Belicht de rollen de standhouders binnen dit thema spelen.
 • We faciliteren een houten marktkraam van 160 cm bij 80 cm op een totale ruimte van 2 bij 2m met stroomvoorziening.
 • Heb je een ander ludiek idee voor een stand of een leuke activiteit voor op het Jeugdplein? Wij worden graag verrast en dien dus vooral je idee in via het formulier!
 • Denk na over het doel van je stand. Benut de mogelijkheden van je stand optimaal.
 • Durf ook hier lessons learned te delen.
 • Geen commerciële partijen/stands.

De reactietermijn voor het indienen van een bijdrage is verlopen.

Thema's

Om ons brede blikveld overzichtelijk te houden, komen  de volgende thema’s aan bod. Deze thema’s vormen samen de basis voor het programma en ter ondersteuning van je brede blik.

Versterken

Een sterke pedagogische basis vormt het fundament voor een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin kinderen opgroeien. Dat begint bij nagaan wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontwikkeling. En gaat gepaard met vallen en opstaan. Geef voorlichting over het gewone opgroeien en opvoeden aan opvoeders en beroepsopvoeders, zoals leerkrachten ,pedagogisch medewerkers en jongerenwerkers. Op deze manier worden gewone strubbelingen bij het opgroeien niet te snel benaderd als een probleem. Hoe kunnen we als samenleving deze basis versterken?

Voorkomen

Met een goed preventief jeugdbeleid pak je niet alleen dreigende problemen aan, maar investeer je ook in beschermende factoren. Zoals het betrekken van sociale netwerken, bijvoorbeeld. Maar preventie werkt alleen als de inzet doelgericht en gedegen gebeurt. Afzonderlijke preventieve interventies hebben over het algemeen een klein effect. Een goed uitgedachte, samenhangende en gecoördineerde aanpak vergroot de slagingskansen van deze preventieve manier van werken. En zorgt voor een duurzaam resultaat. Hoe leggen we samen meer de nadruk op het voorkomen van problemen?

Ondersteunen

Een goede toegang tot jeugdhulp zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en opvoeders weten waar ze met hun vragen en problemen terecht kunnen.  Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning via het wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisarts en de praktijkondersteuners huisarts. Toegankelijke zorg is nodig om effectieve jeugdhulp te kunnen bieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren om hun zelfstandigheid te bevorderen. Hoe ziet deze ondersteuning eruit in de toekomst?

Beschermen

Niet ieder kind groeit op in een ideale thuissituatie. Juist dan is het goed samen met alle betrokkenen te kijken of je kinderen en hun opvoeders zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunt helpen. Bijvoorbeeld door hulp bij te schakelen in het gezin of op school. Soms loopt de ontwikkeling van kinderen en jongeren toch gevaar. Het is dan belangrijk om deze kinderen de bescherming te bieden die ze nodig hebben door ze zo thuis als mogelijk op te laten groeien. Op die manier krijgen ze een eerlijke kans om zich te ontwikkelen. Hoe  bieden we kinderen deze vormen van bescherming?

Werkvormen

Tijdens de Voor de Jeugd Dag worden meer dan 80 programmaonderdelen aangeboden in zo’n 16 verschillende paviljoens. Ieder paviljoen heeft een eigen werkvorm. Een selectie van de te kiezen werkvormen voor de bijdragen zijn:

De Hartenkreet

In deze kapel klimt men op de zeepkist voor een inspirerend pleidooi of hartenkreet over een thema/onderwerp zonder een presentatie of andere technische ondersteuning. De hartenkreet is dus écht een verhaal vanuit het hart.

Uit Liefde voor Talent

Dit paviljoen wordt een belevenis voor het publiek en jongeren zelf. Jongeren laten hun krachten en talenten zien met theater, stand up comedy, een zelf gecomponeerd lied, een persoonlijk verhaal of een rap. Zo visualiseren zij hun hindernissen bij het opgroeien en laten zij zien en horen wat zij nodig hebben om bijvoorbeeld om te gaan met psychische problemen, fysieke beperkingen, schulden, drugs- of alcoholgebruik of in hun contact met de jeugdzorg.

De Vissenkom

In dit paviljoen vindt een dynamische talkshow plaats waarbij iedereen uit het publiek mee kan praten. Onder leiding van een professionele voorzitter gaan drie gespreksgasten met elkaar in discussie over een bepaald thema of onderwerp op het gebied van jeugd. Ook het publiek kan zich mengen in de discussie door plaats te nemen aan tafel.

Boost your idea

Een nieuw samenwerkingsverband eens laten analyseren door een objectief publiek? Benieuwd naar de mening van de doelgroep? Wat kan er beter? Of is het al helemaal perfect?  En is er behoefte aan feedback? In dit paviljoen kunnen nieuwe initiatieven tegen het licht gehouden worden en wordt er op een ludieke en ontspannen wijze terugkoppeling gegeven door de deelnemers. De indiener van het idee levert een gespreksbegeleider die de terugkoppeling begeleidt.

Met de billen bloot

Wat is Met de billen bloot? Een goed uitgewerkt en doordacht plan dat desondanks niet uitpakte zoals verwacht, maar je bent er wel wijzer van geworden. Als iets niet resulteert in hetgeen je voor ogen had, wil niet zeggen dat het niet de moeite waard was. Durf dit te delen en te vragen hoe het beter had gekund. Gebruik de kennis en creativiteit van de deelnemers.

Online Helden

In dit paviljoen kun je kennismaken met diverse organisaties die een app, website of b(v)log hebben ontwikkeld op het gebied van jeugd.

Filmhuis Voor de Jeugd

Gedurende de dag worden verschillende (korte clips van) jeugddocumentaires en -films getoond over thema’s die raken aan het samen in actie komen in de jeugdsector. De filmmakers en/of opdrachtgevers leiden de film in en gaan graag met de zaal in discussie over het getoonde materiaal. Ontroerend, confronterend, experimenteel of klassiek, het komt allemaal aan bod.

Gluren bij de buren

Op allerlei manieren wordt in de jeugdsector met hart en ziel gewerkt aan het versterken van kinderen en jongeren en hun opvoeders. In dit paviljoen worden voorbeelden hiervan gepresenteerd om van te leren.

Persoonlijke verhalen (kind/gezin)

Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een ouder of een jongere is, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

Persoonlijke verhalen (hulpaanbieder)

Cijfers kunnen veelzeggend zijn, maar dat éne, kleine, individuele verhaal raakt soms dieper. In dit paviljoen worden Persoonlijke verhalen verteld. Of het nu een hulpverlener, een wijkagent of een leraar is, ze vertellen allemaal een verhaal dat ons raakt. Soms nemen ze daarbij een filmpje, een boek of een attribuut mee, soms worden ze begeleid door muziek. Er is geen voorzitter aanwezig, de spreker stelt zichzelf voor aan het publiek bij aanvang van zijn/haar persoonlijke verhaal.

Bezinksels

Tijdens je werk zijn er dingen die je raken. In dit paviljoen praat je met andere deelnemers over gevoeligere onderwerpen. Intiem, persoonlijk en natuurlijk in een veilige omgeving. De onderwerpen sluiten aan bij de werkvorm ‘Persoonlijke verhalen’.

Inschrijven

Inschrijven als deelnemer aan de Voor de Jeugd Dag is nog niet mogelijk. De inschrijving start medio september.

Deelname aan de Voor de Jeugd Dag is kosteloos.

Informatie

Locatie en datum

De Voor de Jeugd Dag vindt plaats in de Westergas in Amsterdam op maandag 2 november 2020.

Voor wie?

De Voor de Jeugd Dag is voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs-, branche-, beroeps- en cliëntorganisaties. Deze dag is niet voor commerciële partijen. De belangstelling voor de Voor de Jeugd Dag is altijd groot en het aantal plaatsen is snel gevuld. Daarom kunnen wij je aanmelding annuleren als je niet onder de doelgroep valt of als teveel personen uit dezelfde organisatie zich aanmelden.

Contact

Heb je vragen over de Voor de Jeugd Dag?
Mail naar info@voordejeugddag.nl